Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності щодо персональних даних (далі за текстом – «Політика») поширюється на всі персональні та інші дані, які компанія «Світ комфортних перевезень» – власник сайту, розташованого за адресою https://perevozki.best/ (далі за текстом – «сайт») може отримати від користувача під час відвідування ним сайту.

Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу та розголошення.

Відносини, пов’язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації, що надається користувачем, регулюються цією Політикою, а також чинним законодавством України

Використовуючи сайт та сервіси, доступні при використанні сайту, користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.

У разі незгоди користувача з умовами цієї Політики використання сайту та/або будь-яких сервісів, доступних під час використання сайту, має бути негайно припинено.

Збір та обробка персональних даних

1. Компанія «Світ комфортних перевезень» збирає, обробляє та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для взаємодії з користувачем сайту та надання йому послуг.

Персональні дані можуть використовуватися в таких цілях:

 1. Надання послуг користувачеві, у тому числі з метою отримання користувачем рекламної реклами.
 2. Ідентифікація користувача.
 3. Взаємодія та зворотний зв’язок з користувачем.
 4. Реєстрація користувача для розсилки новин.
 5. Напрямок користувача новинних матеріалів.

Компанія «Світ комфортних перевезень» у тому числі обробляє такі персональні та інші дані:

 1. Прізвище, ім’я та по батькові.
 2. Адреса електронної пошти.
 3. Населений пункт проживання.
 4. Дані, які автоматично передаються сервісам у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), час доступу адресу запитуваної сторінки.

Користувачеві забороняється вказувати на сайті персональні дані третіх осіб.

2. Порядок обробки персональних та інших даних

Компанія «Світ комфортних перевезень» зобов’язується використовувати персональні дані відповідно до чинного законодавства України.
Щодо персональних даних та інших даних користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.
Компанія “Світ комфортних перевезень” має право зберігати архівну копію персональних даних.

 1. Державним органам, у тому числі органам дізнання та слідства, на їх мотивований запит.
 2. В інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.
Компанія «Світ комфортних перевезень» має право передавати персональні дані третім особам, які не вказані в пункті 1 розділу 2 цієї Політики, у таких випадках:

 • Користувач висловив свою згоду на такі дії.
 • Передача необхідна в рамках користування користувачем сайту або надання послуг.
Компанія «Світ комфортних перевезень» здійснює автоматизовану обробку персональних даних.

3. Захист персональних даних

Компанія «Світ комфортних перевезень» здійснює належний захист персональних даних відповідно до законодавства України та вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних.

Застосовувані заходи захисту у тому числі повинні захистити персональні дані від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

4. Інші положення

До цієї Політики та відносин між користувачем та Компанія «Світ комфортних перевезень», що виникає у зв’язку із застосуванням цієї Політики, підлягає застосуванню право України.

Усі можливі суперечки, що випливають із відносин між користувачем та Компанія «Світ комфортних перевезень», підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

Перед зверненням до суду користувач повинен дотриматися обов’язкового досудового порядку та надіслати Компанія «Світ комфортних перевезень» відповідну претензію письмово. Строк відповіді на претензію становить 30 (тридцять) робочих днів.

Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Політики будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Політики.

Компанія «Світ комфортних перевезень» має право будь-якої миті змінювати Політику конфіденційності (повністю або в частині) в односторонньому порядку без попереднього погодження з користувачем. Усі зміни набирають чинності у день розміщення на сайті.

Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, Політики завжди знаходиться на сторінці сайту за адресою: https://perevozki.best/privacy/

Користувач зобов’язується самостійно стежити за змінами цієї Політики шляхом ознайомлення із актуальною редакцією Політики.

Ця Політика поширюється лише на користувачів сайту. Компанія «Світ комфортних перевезень» не контролює та не несе відповідальності за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

5. Зворотній зв’язок. Запитання та пропозиції

Всі питання чи пропозиції щодо цієї Політики слід повідомляти Службу підтримки та роботи з клієнтами електронною поштою за допомогою форми зворотного зв’язку на сайті.

Передаючи персональні та інші дані через сайт, користувач підтверджує свою згоду на використання зазначених даних на умовах, викладених у цій Політиці конфіденційності.